Gushishikariza ababyeyi gukingiza abana urukingo rw’iseru rushimangira ku mezi 15

Mu rwego rwo guhashya no gukumira indwara z’ibyorezo, minisiteri y’ubuzima (ibinyujije muri gahunda yaguye y’ikingira) yashyizeho gahunda yo gukingira abana indwara zitandukanye ari zo: igituntu, imbasa, akaniga, agakwega, kokolishi, indwara y’umwijima yo mu bwoko bwa B, indwara ziterwa na mikorobi ya enfuruwenza B, indwara ziterwa na pinemokoke nk’umusonga, mugiga, umuhaha…, indwara y’impiswi iterwa na mikorobi ya rotavirusi, indwara y’iseru n’ indwara ya rubeyole.

inkingo-zihabwa-abana-zarongewe-zigera-kuri-12-izuba rirashe

Dore muri make uko gahunda y’ikingira iteye:

Iyo umwana akivuka akingirwa igituntu n’imbasa

Umwana yujuje ukwezi n’igice: akingirwa imbasa, akaniga, agakwega (tetanus), kokolishi, indwara y’ umwijima yo mu bwoko bwa B, indwara ziterwa na enfuruwenza B, agahabwa n’ urukingo rumukingira indwara ziterwa na pinemokoke. Umwana kandi ahabwa urukingo rumukingira indwara y’impiswi iterwa na rotavirusi.

Umwana yujuje amezi abiri n’igice: ahabwa inkingo nk’izo yahawe ku kwezi n’igice. Ni ukuvuga ko akingirwa bwa kabiri imbasa, akaniga, agakwega (tetanus), kokolishi, indwara y’ umwijima yo mu bwoko bwa B, indwara ziterwa na enfuruwenza B, agahabwa n’ urukingo rumukingira indwara ziterwa na pinemokoke. Ahabwa na none urukingo rumukingira indwara y’impiswi iterwa na rotavirusi.

Umwana yujuje amezi atatu n’igice: ahabwa inkingo nk’izo yahawe ku mezi abiri n’igice. Ni ukuvuga ko akingirwa bwa gatatu imbasa, akaniga, agakwega (tetanus), kokolishi, indwara y’ umwijima yo mu bwoko bwa B, indwara ziterwa na enfuruwenza B, agahabwa n’ urukingo rumukingira indwara ziterwa na pinemokoke. Ahabwa na none urukingo rumukingira indwara y’impiswi iterwa na rotavirusi.

Ku mezi atandatu: Umwana ntakingirwa ahubwo ahabwa ikinini cya vitamin A cyo kumurinda ubuhumyi no kumwongerera ubudahangarwa mu mubiri.

Umwana yujuje amezi icyenda: akingirwa iseru na rubeyole mu rukingo rumwe rukomatanye.

Ku mwaka: umwana ntakingirwa ahubwo ahabwa ikinini kivura inzoka zo mu nda

Umwana yujuje amezi cumi n’ atanu ( ni ukuvuga umwaka n’ amezi atatu): yongera gukingirwa iseru mu rwego rwo gushimangira urukingo rw’iseru umwana aba yarakingiwe ku mezi icyenda.

urukingo

Urukingo rwo gushimangira urw’ iseru rumaze imyaka ibiri irenga rukingirwa abana bafite amezi 15, ariko ababyeyi benshi ntibitabira kurukingiza abana babo. Uru rukingo ni ingenzi kuko rutuma urukingo rwa mbere umwana aba yarakingiwe ku mezi icyenda rwongererwa ubushobozi kandi urwo rukingo rwo gushimangira (booster) rukaba rukora vuba kandi rukamara igihe kirekire.

Babyeyi, dufatanye turwanye iseru nk’uko n’ izindi ndwara nk’ubushita zaranduwe binyuze muri gahunda y’ikingira; iyo ndwara ikaba yaribagiranye. Indi ndwara imaze guhashywa ku buryo bugaragara ni imbasa.

urukingo rwiseru na rubewole

Nimureke rero dushyireho umwete dukingize abana iseru nk’uko biteganijwe na gahunda yaguye y’ikingira, bityo ibyo bibondo birusheho kugira ubuzima buzira umuze!

Premium Joomla Templates