Ibishobora gutera kugwingira ku mwana uri munsi y'imyaka itanu

Ibishobora gutera kugwingira ku mwana uri munsi y’imyaka itanu

Bavuga ko umwana yagwingiye igihe imikurire ye cyangwa se uburebure bwe butajyanye n’imyaka afite. Ibi babibona bagereranyije uburebure ndetse n’imyaka y’umwana.

Hari byinshi bishobora gutuma umwana agwingira, harimo: imirire mibi y’umwana ndetse n’iy’ umubyeyi; ni ukuvuga igihe ya minsi igihumbi y’ubuzima bw’umwana ititaweho, kutonswa neza ndetse no kudahabwa imfashabere ku gihe, kudahabwa indyo yuzuye, indwara zituruka kw’isuku nkeya nk’impiswi, ndetse no kudahabwa ubuvuzi bukwiye.

Ni byiza kwita ku minsi igihumbi ya mbere y’ubuzima bw’umwana kuko ari ho imikurire ye n’ubuzima bwe bishingiye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart